دکتر طاهره مختاریان گیلانی

سوابق علمی

 • دکتری تخصصی سلامت و بهداشت باروری از علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
 • ارشد مامایی از علوم پزشکی شیراز
 • با سوابق کاری وفعالیتهای تخصصی در
  مرکز بهداشتی درمانی خاکباز وابسته به مرکز بهداشت جنوب تهران
 • درمانگاه تخصصی بهگر تهران
 • دفاتر کار مامایی در کرج ، منطقه ۲ ،منطقه ۶ و منطقه ۷ تهران تاکنون
 • و با همکاری مستمر با کلینیک ژنتیک پرفسور فرهود
 • دو سال فعالیت مشاوره و ویزیت انلاین در باروری زنان از طریق واتساپ

تالیف کتاب های

 • انتخاب جنسیت فرزند و رژیم غذایی ۱۳۸۵
 • انتخاب جنسیت فرزند و مراقبت های بارداری
 • روش های درمان ناباروری از طریق یوگا و استرس زدایی ۱۳۹۹

سوابق

 • کسب عنوان دانشجوی برگزیده و ممتاز از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • کسب تندیس سیزدهمین دوره جشن دانش و پژوهش از دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • سخنرانی های انلاین در کنفرانس های بین المللی
 • بیش از ۲۵ پژوهش و مقالات معتبر علمی بین المللی ( ISI ، اسکوپوس ، پاب مد و علمی پژوهشی)
 • کارگاه آموزشی زایمان در آب
 • دوره آموزشی مربی آمادگی دوران بارداری
 • کارگاه تست استرس
 • یوگا در بارداری و یوگا در آب
 • طراحی و سایکومتری ابزار کیفیت زندگی بعد از زایمان MPQOL-I
 • مربی آموزشی بارداری زایمان برای دانشجویان مامایی
 • مربی دانشجویان مامایی درمانگاه های بهداشتی درمانی مراکز بهداشت شمال تهران
 • ۸۰۰۰ مورد موفق در رسیدن به جنسیت دلخواه والدین
 • نگارش مقالات بین المللی در ارتبا ط با روش های غیر تهاجمی و طبیعی انتخاب جنسیت فرزند قبل از بارداری
 • شرکت در کنگره های ایران و خارج از ایران در ارتبا ط با روش های غیر تهاجمی و طبیعی انتخاب جنسیت فرزند قبل از بارداری.